61

#61 Teologia sukcesu

62a

#62a „Śmierć i życie są w mocy języka”: Życie

62b

#62b „Śmierć i życie są w mocy języka”: Śmierć

62c

#62c „Śmierć i życie są w mocy języka”: Czym jest język?