63a

#63a Chrystus, Syn Boga Żywego: “za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

63b

#63b Chrystus, Syn Boga Żywego: “a wy za kogo mnie uważacie?”

64

#64 Kilka słów o pokusach

65

#65 Ofiarowanie Izaaka