62a

#62a “Śmierć i życie są w mocy języka”: Życie