62b

#62b “Śmierć i życie są w mocy języka”: Śmierć