57

#57 “Taka jest bowiem Wola Boża: Uświęcenie wasze”

58a

#58a Przyjdź Królestwo Twoje: Utracone Królestwo

58b

#58b Przyjdź Królestwo Twoje: Dwie Fazy Królestwa

59

#59 Narodziny z Panny

25-12

25.12 “Bożego Narodzenia”

60

#60 Co Pismo Święte mówi o Poświęceniu?