11-qa-gdzie-po-smierci-przebywali-swieci-starego-testamentu

[Q&A]#11 Gdzie po śmierci przebywali Święci Starego Testamentu?

PYTANIE: Gdzie Święci Starego Testamentu przebywali przed zmartwychwstaniem Jezusa? Jaka jest różnica w biblijnych określeniach Sheol, Hades, Geber, Piekło? Proszę o biblijną odpowiedź.

ODPOWIEDŹ: Słowo “piekło” tłumaczy się z 4 słów: szeol, hades, gehenna oraz geber. Słowo szeol (Strong  7585)  tłumaczy się na grób, piekło, dół, przepaść. Hades (Strong  86) na podziemie, świat zmarłych, grób, śmierć. Gehenna (Strong 1067) znaczy ogień piekielny, jezioro ognia, natomiast geber  to grób, mogiła, grobowiec. Ta krótka analiza słów pozwala nam dojść do wniosku, że piekło nie oznacza nic innego jak grób, stan śmierci, w którym znajduje się każdy, kto zakończy swoje życie na ziemi. Jest to wynikiem grzechu naszych pierwszych rodziców w raju, który przeszedł na ich potomstwo, a zatem i na każdego człowiekowa- zapłatą za grzech jest śmierć” Rzym.6:23. Czy zatem ludzie a także Święci Starego Testamentu poszli do takiego piekła jako miejsca wiecznych mąk? Nie, ponieważ takie miejsce nie istnieje.

Czy zatem poszli do biblijnego piekła czyli do grobu, stanu śmierci? Tak.

Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. 1Kor.15:22.

“Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.” Rzym.5:12

W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdyżeś z niej wzięty; boś proch, i w proch się obrócisz.” 1Mojż.3:19

Więcej o piekle przeczytasz w artykule #10 Biblijne spojrzenie na temat piekła.

GDZIE PO ŚMIERCI BYŁ ŁAZARZ?

Ponieważ Pan Jezus złożył okup za wszystkich ludzi, czyli kupił ich swą własną krwią (Obj.5:9), ludzie będą mieli zapewnione podniesienie ze śmierci do życia. Mimo to, poczynając od momentu grzechu Adama, każdy człowiek umierając, wciąż zasypia snem śmierci. Charakterystycznym przykładem „snu śmierci” jest Łazarz, przyjaciel Pana Jezusa. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął; ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł, i raduję się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie; lecz pójdźmy do niego” (Jan.11:11, 14-15).

Po swojej śmierci człowiek jest umarły i oczekuje na słuszny czas, w którym Bóg przez Chrystusa wywiedzie go z grobu śmierci. Wszyscy ci, którzy umarli, nie są tego świadomi. Znajdują się w takim samym stanie jak my, gdy zapadamy w twardy sen. Świat nie wie o niczym, co dzieje się w czasie pomiędzy ich śmiercią a obudzeniem. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości.” Kaz.Sal.9:5,10

Gdzie zatem Święci Starego Testamentu teraz przebywają?

W grobie, jak wszyscy inni ludzie.