#20

#20 Czy powinniśmy trzymać się tradycji?

#21

#21 Czy wzywanie imienia Pana to droga do zbawienia?

#22a

#22a Antybohaterowie Biblii: Kain, Korach

#22b

#22b Antybohaterowie Biblii: Judasz

#23

#23 Czym jest ekumenia?

#24

#24 Czy nakładanie rąk powinno być wciąż praktykowane?