#16

#16 Czy wszystko “święte” jest naprawdę święte?

#17

#17 Nabożeństwo a msza

#18

#18 Co Biblia mówi o bałwochwalstwie?

#19

#19 Prawdziwe Dziesięć Przykazań