66

#66 Wszystko mi wolno, ale…

67a

#67a Ofiara żywa, święta, przyjemna Bogu: od czego zacząć?

67b

#67b Ofiara żywa, święta, przyjemna Bogu: Wola Pana Boga

1-qa

[Q&A]#1 Czy ludzie mogą być odkupieni dwa lub więcej razy?

68

#68 Całe Pismo przez Boga jest natchnione