8-qa

[Q&A]#8 Jakie lekcje wypływają z wyrzutów sumienia braci Józefa?

PYTANIE: Jakie lekcje wypływają z wyrzutów sumienia w rozwoju chrześcijańskiej dojrzałości na podstawie 1Mojż.50:15-21?

“Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: Może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam  sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy? Kazali wiec Józefowi powiedzieć: Ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią: Tak powiedzcie Józefowi: ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło , które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: Sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i  dzieci wasze. Ta pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał.” 1Moj.50:15:21

ODPOWIEDŹ: Wyrzuty sumienia prowadzą do refleksji nad swoim postępowaniem. Uświadamiają, że to, co uczyniliśmy było złe i sprawiają dyskomfort. Wszak sumienie to coś, w co każdego z nas wyposażył sam Pan Bóg (“Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach ; wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają, lub biorą w obronę.” Rzym.2:15) i jest jak sprężyna w zegarku, jeśli jest dobrze nakręcona (zgodnie z zasadami biblijnymi), to sumienie działa dobrze (poczucie bliskości z Ojcem). Więc skoro nie chcemy, aby potępiało nas sumienie, musimy wystrzegać się grzechów, błędów, które będą nas potępiały.

Sprawdźmy, jakie lekcje płyną ze wspomnianej historii:

  • Obawa przed karą (Werset15– “Bracia Józefa.. mówili: Może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy? );
  • Uświadomienie sobie, oraz przyznanie się do grzechu i zła, które wyrządzili braciom (Werset 17- Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego.”);
  • Uniżenie się, upokorzenie się, prośba o przebaczenie (Werset 18-  bracia jego, upadli przed nim i rzekli: Sługami twoimi jesteśmy.
  • Brak chęci zemsty ze strony Józefa (Werset 19- Nie bójcie się!”)
  • Dostrzeżenie Bożej woli w życiu Józefa (Werset 20- Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud.”)
  • Okazanie serca ze strony Józefa (Werset 21- Ja będę utrzymywał was”)
  • Pojednanie ( Werset 21- przyjaźnie z nimi rozmawiał”)