5-qa

[Q&A]#5 Co się dzieje z duszą człowieka po śmierci?

PYTANIE: Czy gdy człowiek umiera, to jego dusza wędruje do piekła czy znajduje się w pośrodku nieba?

ODPOWIEDŹ: Człowiek nie ma duszy, ale JEST duszą czyli ciałem i tchnieniem, iskrą życia (1Mojż.2:7) dlatego, gdy człowiek umiera to idzie do grobu, w którym nie ma przemiany (Hiob.10:22). Człowiek nie idzie do piekła (w powszechnym znaczeniu) bo takowego nie ma, nie będzie się także znajdował “w pośrodku nieba”, bo nigdzie Biblia o tym nie wspomina. Czeka natomiast w grobie na głos Jezusa by z niego powstać (Jan.5:28).

Co rozumiemy pod pojęciem “piekło”? Słowo “piekło” tłumaczy się z 4 słów: szeol, hades, gehenna oraz geber. Słowo szeol (Strong.7585)  tłumaczy się na grób, piekło, dół, przepaść. Hades (Strong.86) na podziemie, świat zmarłych, grób, śmierć. Gehenna (Strong.1067) znaczy ogień piekielny, jezioro ognia, natomiast geber (Strong ) to grób, mogiła, grobowiec. Ta krótka analiza słów pozwala nam dojść do wniosku, że piekło nie oznacza nic innego jak grób, stan śmierci, w którym znajduje się każdy, kto zakończy swoje życie na ziemi. Jest to wynikiem grzechu naszych pierwszych rodziców w raju, który przekazali oni swemu potomstwu, a zatem i każdemu człowiekowi: “zapłatą za grzech jest śmierć” Rzym.6:23, “Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.” 1Kor.15:22. Czy zatem poszli do takiego piekła jako miejsca wiecznych mąk? Nie, ponieważ takie miejsce nie istnieje. Czy zatem poszli do biblijnego piekła czyli do grobu, stanu śmierci? Tak.

O piekle więcej przeczytasz w artykule #10 Biblijne spojrzenie na temat piekła.

Więc co stanie się z ludźmi, którzy powstaną z grobów, a swoje przeszłe życie prowadzili w grzeszny sposób, ponieważ nie przyjęli Prawdy o Jezusie jako ich Zbawicielu?

Po ostatecznych dniach tego świata, “przemija bowiem kształt tego świata” 1Kor.7:31, nadejdzie czas powstania od umarłych: “w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni1Kor.15:22, w czasach “naprawienia wszystkich rzeczy” Dz.Ap.3:21. Dlaczego taki czas nadejdzie? “Który [Bóg Jahwe] chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” 1Tym.2:4.

Jakie uczucia będzie miał Pan Bóg w stosunku do ludzi, którzy swoje przeszłe życie byli grzesznikami?

Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania.” Łuk.15:7