4-qa

[Q&A]#4 Czy Maria, matka Jezusa stała się matką Bożą?

PYTANIE: Czy Maria, matka Jezusa stała się matką bożą?

ODPOWIEDŹ: Przez pryzmat Pisma Świętego, na powyższe pytanie możemy odpowiedzieć krótko- NIE, Maria, matka Jezusa nigdy nie stała się matką Bożą, ani  nigdy nią nie będzie. Spróbujmy jednak odpowiedzieć coś więcej na to pytanie. Kim jest Bóg? Bóg jest stworzycielem świata, a na imię Mu Jahwe- Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, Jesteś Najwyższym ponad całym światem.” Ps.83:18. Jest najwyższą osobą we wszechświecie. Nikt nie jest większy od Niego, ani nikt nie jest Mu równy- Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy?- mówi Święty” Iz.40:25.  Nawet Jezus, który 2000 lat temu chodził po tej ziemi, nie był Bogiem Jahwe, lecz Jego Synem, wykonawcą woli swego najpotężniejszego Ojca- idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja” Jan.14:28.

Kim zatem jest Maria? Maria, to rodzicielka Jezusa. To zwykła kobieta, żydówka, która została wybrana przez Boga Jahwe, aby urodziła Jezusa, by ten stał się Zbawicielem wszystkich ludzi. Maria musiała charakteryzować się pięknymi cechami, skoro to ją wybrał Bóg, ale gdy czytamy treść ewangelii, a także listów apostolskich, nigdzie nie wyczytamy, że Marii miałaby być oddawana szczególna cześć. Nigdzie w Biblii nie jest nazwana matką Boga, lecz matką Jezusa: i była tam matka Jezusa” Jan.2:1.

Maria nigdy nie stała się matką Boga, nie znajdziemy w całej Biblii żadnego wersetu sugerującego coś takiego. Niestety ludzie, po śmierci apostołów zaczęli przekręcać proste drogi Pańskie i nauki Pisma. Zaczęli w Marii widzieć szczególną osobę, której należy oddawać cześć, co jest niestety bałwochwalstwem. Jedynymi osobami, którym należy oddawać hołd jest Bóg Jahwe, Stworzyciel świata, a drugą osobą jest Jezus Chrystus, syn Jahwe.

“Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu będziesz służył.” “Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.” Łuk.4:8; Jan.5:23