19-qa-co-oznacza-ksiezyc-zamieniony-w-krew

[Q&A]#19 Co oznacza księżyc zamieniony w krew?

PYTANIE: CO OZNACZA KSIĘŻYC ZAMIENIONY W KREW? DZ.AP.2:20, OBJ.6:12.

“Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały.” Dz.Ap.2:20

“I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew.” Obj.6:12

ODPOWIEDŹ: Bardzo ważnym elementem badania jakiegokolwiek zagadnienia biblijnego, jest przeczytanie o czym mówi kontekst danego wersetu. Aby zastanowić się czym jest określenie, że “cały księżyc poczerwieniał jako krew”, zrobimy tak samo. Fragment z Dziejów Apostolskich wskazuje na czas przed ponownym przyjściem Pana Jezusa, na co wskazuje druga część tego wersetu. Natomiast ten z Objawienia mówi o zdejmowaniu pieczęci, która symbolizuje zrozumienie prawd biblijnych w czasie reformacji.

Więcej o reformacji przeczytasz w artykule:
#89d Leczenie Babilonu: Reformacja

ZNACZENIE SŁOŃCA

“SŁOŃCE” przedstawia światło Ewangelii, jakim od początku był krzyż Chrystusowy- czyli złożenie Okupu za Adama, a w nim za wszystkich ludzi (1Kor.15:22; 1Tym.2:6). Krzyż stał się przyczyną potknięcia dla cielesnego Izraela, jak i dla obecnego chrześcijaństwa. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu.” Izaj.8:14. Prawdy ewangeliczne zostały przyćmione różnymi ludzkimi pseudonaukami, aby obniżyć wartość ofiary Pana Jezusa przedstawionej w Krzyżu. Wartość tę idealnie podkreśla Apostoł Paweł:

“Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa i to ukrzyżowanego.” 1Kor.2:2

W ogólnym znaczeniu słońce w Biblii symbolizuje ustrój społeczny lub polityczny.

ZNACZENIE KSIĘŻYCA

Podobnie jak księżyc świeci odbitym światłem słonecznym, tak też i jest odbiciem idei panującego ustroju. Przykładem może być zakon, który był cieniem, czyli odbiciem ducha Ewangelii. Skoro Prawda Ewangelii Bożej przedstawiona przez słońce została zaciemniona (Obj.6:12), to także światło księżyca, przedstawiające naukę Zakonu Mojżeszowego zostało zniekształcone. Apostoł Paweł tłumaczy (Hebr.9:11-22), że ofiary Starego testamentu, między innymi Dnia Pojednania (3Mojż.16), wskazują na lepsze ofiary, czyli ofiarę Naszego Pana Jezusa Chrystusa, oraz duchowe ofiary składane przez ofiarowanych jego naśladowców. W możliwie najszerszym znaczeniu ofiary te przedstawiają dzieło wiecznego odkupienia wszystkich ludzi po ich wzbudzeniu z martwych.

“Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi samymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te.”Hebr.9:23

Aktualnie tak naprawdę mało kto zajmuje się znaczeniem tych ofiar i zgłębianiem ich symboliki. Dla większości ludzi ofiary te nie są wyrażeniem Boskiej mądrości i odzwierciedleniem Jego wspaniałego planu doprowadzenia ludzkości do doskonałości, ale bezsensownym mordem zwierząt. Wielu ludzi widzi w tym krwawe barbarzyństwo, na co wskazuje czerwień księżyca.

W szerszym znaczeniu możemy zauważyć upadek ideologii utrzymujących porządek prawny na świecie. W XIX w. definitywnie upadł ustrój monarchistyczny, skutkiem czego była I wojna światowa. W latach 80-tych XX wieku upadł komunizm (jego ideologia przestała świecić) i jednocześnie jego prawa zostały skompromitowane co jest pokazane w krwawym księżycu. Początek XXI w. to zauważalny zmierzch i pogłębiająca się krytyka kapitalizmu co powoduje krytykę praw rządzących tym ustrojem. Zauważamy powszechny upadek autorytetów, relatywizm moralny, brak pomysłu na sprawiedliwy i akceptowany przez obywatelii ustrój (słońce), przy jednoczesnym łamaniu prawa (księżyc) przez tych, co powinni je stanowić. Znaki te wskazują na bliskie nadejście anarchii (Wielki Ucisk), która poprzedza nastanie Królestwa Bożego.