#22a

#22a Antybohaterowie Biblii: Kain, Korach

#22b

#22b Antybohaterowie Biblii: Judasz

#35

#35a Miła Niewola

#35b

#35b Miła Niewola

#42

#42 Czasy Ostateczne

#44a

#44a Wdowi Grosz: Ofiara Jezusa

#44b

#44b Wdowi Grosz- Zbawienie Ludzkości

55

#55 “Proście o pokój dla Jeruzalemu”

SONY DSC

#56a Obfitość i niedostatek: Obfitość duchowa

#56b

#56b Obfitość i niedostatek: znoszenie niedostatku

63a

#63a Chrystus, Syn Boga Żywego: “za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

63b

#63b Chrystus, Syn Boga Żywego: “a wy za kogo mnie uważacie?”

78a

#78a Wielkie Proroctwo naszego Pana: Badajcie Duchy

78b

#78b Wielkie Proroctwo naszego Pana: Wojny, Głody, Mory, Trzęsienia Ziemi

78c

#78c Wielkie Proroctwo naszego Pana: Obrzydliwość spustoszenia