#27a

#27 Stworzenie człowieka (ludzi)

#29

#29 Boża Obietnica