#66 Wszystko mi wolno, ale…

Tytuł tego tekstu zaczerpnięty jest  z dwóch wersetów 1 Listu do Koryntian … Czytaj dalej #66 Wszystko mi wolno, ale…