78a

#78a Wielkie Proroctwo naszego Pana: Badajcie Duchy