Anonymous crowd of people walking on city street

#48b Czas naprawienia wszystkich rzeczy: powszechne poznanie Woli Bożej