#122b Wielkie proroctwo Naszego Pana: Powrót Pana

POWRÓT PANA JEZUSA Werset 36 zawiera w sobie istotny argument przeciw trynitarnej … Czytaj dalej #122b Wielkie proroctwo Naszego Pana: Powrót Pana